Αρχική / Στόχος μας

Στόχος μας

O Στόχος μας ειναι : 

Να δίνουμε χρόνο ζωής σε όλα τα καταπονημένα υδραυλικά συστήματα χωματουργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων οδοποιίας!